Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

--Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

--Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Düzenleyen Yönetmelik

--Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

--Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleriyle ile İlgili Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı

 

--Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvurusu Formu

--Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvurusu Formu

 

Bu konudaki şahsi başvurularınız için : Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Bağbaşı Yerleşkesi-KIRŞEHİR adresine müracaat edebilirsiniz.

Başvuru formunu E-Posta yoluyla iletmek için : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresini kullanabilirsiniz.

Telefon ile iletişim kurmak için : 0386 280 4070 kullanabilirsiniz.