Doç.Dr. Rüştü YEŞİL

1970’de Kırşehir’de doğmuştur. İlköğrenimini Kırşehir, ortaöğrenimini ise Nevşehir’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde (1993), yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında (1996), doktora eğitimini ise Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında (2001) tamamlamıştır. 1993 – 1994 yılları arasında sınıf öğretmeni, 1994 – 2001 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi, 2002 – 2012 yılları arasında Kırşehir Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent Doktor, 2012 yılından itibaren ise aynı birimde Doçent Doktor unvanı ile öğretim üyeliği görevi yapmaktadır. Bu süre içerisinde Bölüm Başkan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitü Müdür Yardımcılığı ve Genel Sekreter Vekilliği görevini yürütmüştür. Halen Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliği ve Ahi Evran Üniversitesi Genel Sekreter Vekilliği görevlerini yürütmektedir. Alanında yayınlanmış uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde makalesi, kitapları ve kitap bölümleri ile sempozyum ve kongrelerde sunulmuş 20’nin üzerinde bildirisi bulunmaktadır.
Uzmanlık alanları; İnsan Hakları ve demokrasi eğitimi, öğretim programları, öğretim ilke ve yöntemleri, değerler eğitimidir.