AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Levent KULA (Başkan)

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. M. Levent EMİR (Üye)

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK (Üye)

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Nadir İLHAN (Üye)

Fen Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ali AKBULUT (Üye)

Fen Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN (Üye)

Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDURAN (Üye)

Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Erman AKILLI (Üye)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim KARADENİZ (Üye)

Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Gökçe DEMİR (Üye)

Sağlık Yüksekokulu

Öğr. Gör. Burhan DEMİRDAŞ (Üye)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Etik Kurul Yönergesi